หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น เป็นเงิน 26,434.56 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 15,939 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พันฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทำเนียบ จำนวน 35 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวน จำนวน 41 รายการ เป็นเงินทั้นสิ้น 35,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ใหม่เบอร์ 41/220 V ขนาด 28,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และแว็คเติมน้ำยาแอร์ใหม่เต็มระบบ R-22 จำนวน ๑ ลูก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๒ เป็นเงิน ๙,๙๙๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพยง อัมพวัน หมู่ที่ 9 บ้านหนองถ่าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย พลูโพธิ์ถึงบ้านนายวันเพ็ญ สิงห์โต หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำบ่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 9,860 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6